Microsoft có thể trở lại màu đen với máy tính xách tay Surface Pro và Surface 2018

Tags: , ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét