Cortana Beta được bao gồm trong Microsoft Store để cho phép thiết bị cập nhật thường xuyên hơn

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét