Surface Pro 9 với màn hình tuyệt đẹp, tần số quét lên đến 120Hz

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét